جزیره ی کوچک دانش - حکمت - اندیشه

ارائه مطالب گوناگون علمی

گیاه چریش و خواص شگفت انگیز فرآورده های آن
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: درخت چریش

رده بندی و ریخت شناسی گیاه

این گیاه که به شکل درختی و همیشه سبز است، به رده دولپه ایها، زیر رده جداگلبرگ ها، راسته Terebintales و خانواده Meliaceae تعلق دارد. ارتفاع آن بر حسب شرایط آب و هوایی مختلف، از 5 تا 30 متر متغیر است. دارای تاج تقریبا باز و شاخه های نسبتا ایستاده و کم و بیش موجدار می باشد. برگ های آن مرکب شانه ای، بزرگ ( 30- 15 سانتی متر)، با 8-6 زوج برگچه تخم مرغی، به شدت مورب ، با نوک تیز و دراز و دندانه های نا منظم در حاشیه آن می باشد. گلهای آن کوچک، به رنگ کرم متمایل به صورتی، با عطر تند، مجتمع در پانیکول های بزرگ، با دمگل های بلند، گلبرگ ها گسترده، 5-4 بار طویل تر از کاسه گل، لوله پرچم ها کمی کوتاهتر از گلبرگ ها که در اردیبهشت ماه شکوفا می شوند. میوه های آن تخم مرغی شکل (3-2 سانتی متر) و شفت مانند است. میوه ها در موقع خام بودن به رنگ سبز بوده و در اثر فشردن یک ماده شیری رنگ


 
بلاستوسیست در دیواره رحم لانه گزینی می کند
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: بلاستوسیست

از وقایع سلولی و مولکولی که در طی هفته دوم نمو جنینی انسان و در پایان هفته اول جنین زایی موش رخ می دهد، به تشکیل شدن جفت کمک می کنند. اندام جفت باعث ارتباط بین جریان های خون مادری و طفل داخل رحمی شده و مواد مغذی لازم برای رشد جنین در تمام مدت باقیمانده از دوره بارداری را، فراهم می کند.

در انسان ها، در حدود روزهای 8 تا 9 پس از لقاح ( روز 5/4  E4.5 )) دوره جنینی موش )، جنین توپی شکل در داخل دیواره رحم لانه گزینی می کند ( شکل 2-1) . توده سلولی داخلی جنین انسان در این مرحله، به لایه هایی تقسیم شده است. اولین لایه، هیبوبلاست[1] است که چسبیده به بلاستوسل قرار دارد و به آندودرم اولیه تبدیل می شود.( آندودرم اولیه، سپس، به لایه خارجی کیسه زرده تبدیل خواهد شد که باقیمانده خیلی دوری از دودمان خزندگان در جنین های پستانداران است ). لایه سلولی دیگری که از توده سلولی داخلی نمو می یابد، اپی بلاست نام دارد. این لایه سلولی به تمام


 
تخمک لقاح یافته تشکیل یک بلاستوسیست را می دهد
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: سلول های بنیادی

در انسان ها و موش ها، سلول تخمک ( اووسیت[1] ) قبل از لقاح بزرگ می شود، تقسیم میوز انجام می دهد و در فولیکول تخمدانی[2] اش بالغ می شود تا اینکه به مرحله ای از تقسیم میوز[3] بنام متافاز[4] Π میرسد ( شکل 1- 1). در این مرحله ، فولیکول تخمدانی، اووسیت را به داخل لوله تخمدانی[5] - یکی از دو ساختار لوله مانندی که از تخمدان ها به طرف رحم امتداد دارند- آزاد می کند. اووسیت بالغ، سلول هاپلوئیدی[6] است که فقط نیمی از تعداد طبیعی کروموزوم ها[7] را دارد و با یک پوشش محافظتی از جنس مواد غیر سلولی ( ساخته شده از ماده زمینه خارج سلولی[8] و گلیکوپروتئین ها[9] ) به نام لایه شفاف[10] احاطه می شود. برای وقوع عمل لقاح، سلول اسپرم هاپلوئید باید به لایه شفاف متصل شود و در آن نفوذ کند، با غشاء سلولی اووسیت ترکیب شود، وارد سیتوپلاسم اووسیت شود و پیش هسته آن با پیش هسته اووسیت ترکیب شود. ترکیب شدن پیش هسته های اسپرم و تخمک،


 
روش های آزمایشگاهی بکار رفته برای درک فرآیند جنین زایی
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: سلول های بنیادی

انواع بسیاری از روش های آزمایشگاهی بکار رفته است تا درک شود که یک تخمک لقاح یافته ، چگونه بلاستوسیست - اولین ساختاری که تخصصی شدن هر سلول در آن اتفاق می افتد - و گاسترولایی تولید می کند که برای نخستین بار در آن سه لایه زایشی جنینی -  آندودرم[1]، مزودرم[2] و اکتودرم[3]-  پدید می آید. این روش ها شامل آزمایش هایی با استفاده از سلول های مخمر؛ بی مهرگان بسیار کوچکی از قبیل هیدر، نوعی کرم لوله ای میکروسکوپی (Caenorhabditis elegans  ) و مگس میوه  ( Drosophila melanogaster ) ؛ و مهره دارانی از قبیل دوزیستان، جنین های جوجه و مورد جدید تر که نوعی ماهی مخطط ( Danio rerio ) است ، می باشد که در حالت جنینی شفاف هستند و این شفاف بودن جنین ها باعث می شود تا تمایز سلولی و مهاجرت آنها در طی نمو با جزئیات بیشتری، بررسی و مشاهده گردد. بیشترین مطالعات درباره جنین زایی پستانداران، بر روی موش ها انجام گرفته است. پژوهش همراه با جزئیات


 
مقدمه
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: سلول های بنیادی

یک سلول واحد -  تخمک لقاح یافته - چگونه به جانداری پیچیده و پرسلولی تبدیل می شود ؟ این سوال ، منعکس کننده یکی از بزرگ ترین معماهای حیات است و چالشی اساسی را در زیست شناسی نمو ایجاد می کند. درباره فرآیندهایی که در طی آن تخمکی لقاح یافته تقسیم می شود ( تسهیم[1] ) ، توده توپ مانندی از سلول ها را